Количка

0 артикула

Категории

Условия за ползване

Правила и условия

Настоящият документ съдържа Общи условия , съгласно които БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством.
Интернет магазина http://bloommarket.eu/.
Преди да започнете да използвате нашите услуги (наричани по-нататък “ нас “ или “ ние „,
“ уебсайт “ или “ БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД „), моля, прочетете внимателно следните Условия. Тези
Условия уреждат вашия достъп до и ползването на услугите на БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД .
Това ще представлява обвързващо споразумение между вас и БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД .
БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД си запазва правото да променя тези Общи условия. Моля, разглеждайте
редовно уеб страницата ни за информация за промени. Ако продължавате да използвате Услугите
ни, след като сме направили промени, Вие автоматично се съгласявате с тях.
Ако не сте съгласни с която и да е част от тези Общи условия, моля, не използвайте услугите ни!

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД УСЛУГИ

1. Продуктите, които се намират на интернет страницата на http://bloommarket.eu/ не
представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог,
описващ продуктовата линия на търговеца и цените му.
2. БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в
случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в
рамките на работната седмица БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД уведомява потребителя/клиента за
изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на
посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът
ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща
поръчка.
3. Договорният език е български , а плащанията ще бъдат извършвани в български левове
с/без ДДС.
4. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва
обявените стоки на Интернет магазина http://bloommarket.eu/ .
5. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
6. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на
страницата http://bloommarket.eu/ .

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1. БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по
който потребителите използват предоставяните услуги.
2. БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация,
разположени на сървъра на http://bloommarket.eu/ .
3. БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента,
когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на
БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с
ползването на сайта. БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети
лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването,
спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането,
загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или
информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез http://bloommarket.eu/
4. БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на
потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок
заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде
изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
5. БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите
Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД , освен в
случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес
info@bloommarket.eu/  . БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД събира и използва информацията за да
подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД ще използва
информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите
международни актове и добрите нрави.
7. БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор
при настъпване на обстоятелства, които БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен
да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в
предоставянето на услугите извън контрола на БЛУУМ МАРКЕТ ЕООД.